Xerox introducerer nyt system til styring og måling af samkørsel

Delebiler og samkørsel kan være med til at sænke mængden af trafik, forurening og rejsetid. For at kunne gøre en reel indsats i forhold til de trafikale udfordringer, har myndighederne brug for en pålidelig løsning til at afgøre hvor mange passagerer, der befinder sig i hver enkelt bil – en løsning, der er mere nøjagtig end den traditionelle, manuelle optælling foretaget fra vejsiden.

Xerox testede for nyligt sit nye system til passagertælling ved den travle fransk-schweiziske grænse ved Jougne/Vallorbe. Målet var at vise, hvor nøjagtig det nye automatiserede system er, og hvordan det kan gøre transportmyndighederne i Europa i stand til at håndtere særlige vejbaner for biler med mange passagerer – også kaldet HOV-vejbaner – og opfordre de rejsende til at anvende samkørsel.

Testen, der blev foretaget i samarbejde med franske Cerema og det regionale direktorat for miljø, planlægning og beboelse (DREAL), viste særdeles tilfredsstillende resultater.

  • >95 pct. nøjagtighed i forhold til at fastslå antallet af passagerer i hver bil
  • >97 pct. nøjagtighed i forhold til at fastslå om bilen kun havde chauffør.
  • Testen konstaterede også, at i myldretiden om morgenen havde 85 pct. af bilerne ingen passagerer; 12 pct. havde én passager og mindre end 3 pct. havde to eller flere passagerer

“Cerema har i lang tid ønsket hjælp til at kunne anslå potentialet for samkørsel og HOV-vejbaner – og til at håndtere setup’et, når det var implementeret. Xerox er de første til at præsentere sådan et system,” fortæller Alexis Bacelar, Project Manager hos Cerema.

Løsningen er baseret på patenterede computerteknikker og geometriske algoritmer fra Xerox research labs, der er i stand til at skelne mellem tomme og optagede sæder.

For at sikre, at alle love om persondatabeskyttelse overholdes, bliver alle passagerer på billederne sløret gennem en teknik, der ikke efterfølgende kan ophæves, ligesom alle fotografier bliver destrueret efter endt optælling.

“Ser man på de løbende trafikpolitiske overvejelser om at begrænse trafikken til storbyerne – særligt København – vil det nye Xerox-system være en oplagt mulighed for at få klarlagt behov og indsatser og for at bidrage til en effektiv styring af trafikken i de tidsintervaller, hvor indfaldsvejene er særligt belastede,” udtaler Nicolai Lund, adm. direktør for Xerox Danmark. 

Om Xerox

Xerox er med til at ændre, hvordan verden fungerer. Med vores ekspertise indenfor print, forretningsprocesser- og analyser, automatisering samt brugerindsigt, udvikler vi arbejdsprocesser der giver øget produktivitet, effektivitet og brugervenlighed. Vi arbejder i 180 lande, og vores over 130.000 ansatte udvikler innovation og leverer løsninger, der gør en reel forskel for vores kunder – og deres kunder. Læs mere på www.xerox.dk.

 

For mere information, kontakt:

Nicolai Lund, adm. direktør, Xerox Denmark
tlf.: 88 17 88 17, E-mail: nicolai.lund@xerox.com

Jesper Henriksen, PR-rådgiver, Discus Communications,

tlf.: 33 38 43 03, E-mail: jhe@discus-communications.dk

Note:  For at modtage RSS news feeds, besøg http://news.xerox.com/pr/xerox/rss.aspx. For kommentarer og nyt om industrien gå til http://twitter.com/xeroxcorp, http://realbusinessatxerox.blogs.xerox.com, http://www.facebook.com/XeroxCorp, http://www.youtube.com/XeroxCorp.

Xerox®, Xerox og Design® er varemærker tilhørende Xerox i USA og/eller andre lande.